Interventie: Programma Mantelzorg

Het voorkómen van overbelasting en uitval van mantelzorgers door het aanreiken van kennis en vaardigheden, aanreiken mogelijkheden om ervaringen en emoties te delen en zicht bieden op de sociale kaart

Lees verder

Interventie: Mindmasters (Jeugdportal)

Jongeren tussen de 14 en 18 jaar middels een website op een laagdrempelige en positieve manier in aanraking laten komen met psychosociale problematiek en de GGZ van Amsterdam. Daarnaast jongeren de mogelijkheid bieden om eenvoudig in contact te komen met preventiemedewerkers van de verschillende instellingen.

Lees verder

Interventie: Familiespreekuur

Familieleden en direct betrokkenen van mensen met een psychiatrische stoornis en/of verslavingsproblemen ondersteunen door het geven van informatie, handvatten over omgang met gedrag en problematiek.

Lees verder