Routine Outcome Monitoring in de Geestelijke Gezondheidszorg. Strijden in een tweespalt?

Het doel van deze scriptie is te onderzoeken of door de implementatie van Routine Outcome Monitoring daadwerkelijk deprofessionalisering plaatsvindt van de professionele beroepsgroep van behandelaren in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Download onderzoek Leeuwen, K.C. van (Kyra). (2014, June 30). Routine Outcome Monitoring in de Geestelijke Gezondheidszorg. Strijden in een tweespalt?. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/18300

Lees verder

Symposium over heelwording voor professionals

Volwassenen of kinderen die lijden aan trauma en dissociatie als gevolg van -soms op zeer jonge leeftijd- ervaren huiselijk en seksueel geweld hebben een lange en pijnlijke weg naar heelwording te gaan. Kunst en verbeelding, waarbij met enige afstand teruggekeken kan worden naar de traumatische ervaring(en) blijken een belangrijke rol bij herstel te kunnen vervullen. […]

Lees verder