Generieke module Destigmatisering

De Generieke module Destigmatisering is beschikbaar. Stigma is een urgent probleem met soms verregaande gevolgen. De breed gedragen module doet een aantal concrete aanbevelingen voor de toepassing van effectieve interventies.

Lees verder

Nieuwe generieke module verankert destigmatisering in de praktijk

De Generieke module Destigmatisering biedt patiënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgverleners en managers concrete handvatten voor het verminderen van de drie verschijningsvormen van stigma: publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening. De handvatten beperken zich net zo min als stigmatisering zelf tot het werkterrein van de ggz maar zijn tevens gericht op de verbinding met het maatschappelijk domein.

Lees verder

Nieuw standaardwerk over destigmatisering

Professor Jaap van Weeghel presenteerde donderdag het ‘Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen’. Het eerste handboek met theorie, praktijk en verdieping rond publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening is hiermee een feit. Ook internationaal gezien is het een unieke gebeurtenis. Speciaal geschreven voor wie met kans op effect grip wil krijgen en wat wil […]

Lees verder