Routine Outcome Monitoring in de Geestelijke Gezondheidszorg. Strijden in een tweespalt?

Het doel van deze scriptie is te onderzoeken of door de implementatie van Routine Outcome Monitoring daadwerkelijk deprofessionalisering plaatsvindt van de professionele beroepsgroep van behandelaren in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Download onderzoek Leeuwen, K.C. van (Kyra). (2014, June 30). Routine Outcome Monitoring in de Geestelijke Gezondheidszorg. Strijden in een tweespalt?. Sociology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/18300

Lees verder