Voorspellen psychomotore symptomen de behandelrespons bij depressieve stoornissen?

Depressieve stoornissen kunnen gekenmerkt worden door evidente psychomotore symptomen, zoals retardatie en/of agitatie. De prognostische betekenis hiervan is vooralsnog onduidelijk. DOEL In dit narratief overzicht staat de vraag centraal in hoeverre de aanwezigheid van psychomotore symptomen het effect van behandeling van depressieve stoornissen kan voorspellen. METHODE Literatuuronderzoek in Medline. RESULTATEN Psychomotore symptomen zouden richtinggevend kunnen […]

Lees verder