Antipsychotica bij ouderen in woon-en zorgcentra

Het gebruik van antipsychotica bij ouderen in woon- en zorgcentra is niet zonder risico. Met dit onderzoek wilde Hannah Govaert inzicht verkrijgen in het voorschrijfgedrag van huisartsen die chronisch AP voorschrijven in een WZC te Brugge (België) en de redenen voor opstart, duur van het gebruik en drempels voor stop achterhalen.

Lees verder

Dementiezorg in de Thuissituatie

Het overheidsbeleid van de afgelopen jaren en de maatschappelijke veranderingen hebben er toe geleid dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Daar tegenover staat dat het aantal ouderen met dementie toeneemt. De zorg voor mensen met dementie moet daarom worden opgevangen door o.a. huisartsen, wijkverpleegkundigen, casemanagers en mantelzorgers. En dat is geen gemakkelijke taak. Wat […]

Lees verder

Infotainment De Dementie van Jet & Harrie

Als iemand de diagnose dementie krijgt – laten we die persoon voor het gemak Jet noemen – ervaren de mensen die Jet omringen en verzorgen – laten we ze Harrie noemen – dat vaak als een voldongen feit. Terecht, want tot nog toe is dementie een onomkeerbaar proces gebleken, waarbij de hersencellen langzaam afsterven. Je […]

Lees verder

Mensen met schizofrenie mogelijk  hoger risico op het ontwikkelen van dementie

PsyNed – Mensen met schizofrenie lopen mogelijk een hoger risico op het ontwikkelen van dementie op jongere leeftijd dan mensen zonder de aandoening, aldus een studie die vorige week gepubliceerd is in JAMA Psychiatry. Volgens schattingen sterven mensen met schizofrenie  gemiddeld 15 tot 20 jaar eerder dan de algemene populatie. Hoewel schizofrenie wordt geassocieerd met […]

Lees verder

Ervaringen met antipsychotica gebruik bij thuiswonende ouderen met dementie

Er staat een hoge druk op thuiszorgprofessionals die de zorg hebben voor demente patiënten met gedragsproblemen. Wat de beste oplossing is voor patiënten met gedragsproblemen wordt niet duidelijk uit de grote hoeveelheid richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. Uit onderzoek is gebleken dat er te veel en te vaak naar antipsychotica wordt gegrepen bij gedragsproblemen, dit […]

Lees verder

Masterclass ‘Wils(on)bekwaamheid bij Dementie’ op 7-10-2015

n de zorg voor mensen met dementie spelen dagelijks vraagstukken rond wilsbekwaamheid. Wilsbekwaamheid dient per (type) beslissing beoordeeld te worden en er is geen algemeen aanvaarde test of richtlijn voor het vaststellen van wilsbekwaamheid.   Tijdens deze masterclass kijken deskundige sprekers met u vanuit juridisch, ethisch en praktisch perspectief naar wils(on)bekwaamheid bij dementie. U krijgt […]

Lees verder