Behandeling door forensische (f)act-teams toont verbetering bij cliënten met een psychiatrische aandoening en delictgevaarlijk gedrag

Cliënten met een psychiatrische aandoening en delictgevaarlijk gedrag laten verbetering zien tijdens de behandeling door forensische (f)act-teams, zo blijkt uit aangeleverde gegevens van acht forensische (f)act-teams over kenmerken van cliënten en uitkomsten van zorg. De gegevens zijn tussen 2009 en 2011 op twee meetmomenten (met een tussenpoos van gemiddeld een jaar) aangeleverd. De resultaten zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Lees verder