Minister Schippers komt met oplossing voor declaratieprobleem langdurige ggz

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft een oplossing gevonden voor het declaratieprobleem in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De zogenoemde 365-dagen-problematiek zorgde ervoor dat een langdurig verblijf in de ggz niet op die manier geregistreerd kon worden en werd daardoor niet vergoed. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schippers dat dat nu wel kan. Dit […]

Lees verder

GGZ Nederland: geen verplichte openheid declaraties bestuurders

Zorgkoepel GGZ Nederland is niet van plan om hun leden te verplichten om alle declaraties van hun bestuurders vrij te geven. Minister Edith Schippers had daarom gevraagd, maar zij legt zich nu neer bij het besluit. ,,Bestuurders van zorginstellingen zouden de maatschappelijke discussie over hun declaraties moeten aangrijpen om te laten zien dat zij zich […]

Lees verder

Meer openbaarheid over declaraties in de zorg

De brancheorganisaties in de zorg, waaronder GGZ Nederland, hebben gisteren besloten om de zorgbrede governancecode te herijken en stevig te vernieuwen. Transparantie en bijdragen aan maatschappelijk vertrouwen zijn daarbij leidende principes.

Lees verder

Regeldruk vergroot kans op onjuiste declaraties

GGZ Nederland pleit met nadruk voor een vermindering van de regeldruk, nu opnieuw is gebleken tot welke problemen de ingewikkelde verantwoordings- en toezichtsystematiek heeft geleid. Aanleiding voor dit herhaalde pleidooi is de boete die ggz-instelling Altrecht kreeg vanwege tekortschietende administratie en foutieve declaraties in de periode 2009 tot 2013. De NZa die het onderzoek liet […]

Lees verder