Melden van knelpunten bij declaratie Wlz

De hervormingen in de langdurige zorg en de totstandkoming van de Wet langdurige zorg hebben ook effecten in het administratieve verantwoording- en declaratieproces. Bij problemen met de declaratie Wlz adviseert GGZ Nederland zorgaanbieders dit tijdig te melden bij hun zorgkantoor. Neem zorgkantoren hierbij vooral mee in de verwachte planning, anders worden mogelijk strafkortingen toegepast. GGZ Nederland […]

Lees verder