Decentralisatie van sociaal beleid in Nederland

In 2015 kregen gemeenten nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en uitkeringsverstrekking en re-integratie. Dit Engelstalige document geeft een overzicht van de belangrijkste kansen en risico’s van de decentralisaties.  Het is grotendeels gebaseerd op twee eerdere Nederlandstalige rapporten die het CPB geschreven heeft op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en […]

Lees verder