Decentralisatie sociaal domein: accountants in de zorg zijn niet gerust over de instellingsfinanciering en bekostiging

In de afgelopen maanden voltrok zich één van de grootste stelselwijzigingen in de geschiedenis: de decentralisatie van zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeenten. Na het zomerreces 2015 maakte de NBA sectorcommissie Coziek de balans op. Accountants in de zorg zijn niet gerust over de instellingsfinanciering en bekostiging. Bron: Knelpunten decentralisatie sociaal domein

Lees verder