Effecten van langdurige zorg en ondersteuning dakloze mensen

Onderzoeksinstituten Impuls en IVO volgden, in opdracht van het ministerie van VWS, de afgelopen tweeënhalf jaar ruim 500 dakloze jongeren en volwassenen die zich in 2011 aanmeldden bij de maatschappelijke opvang in de vier grote steden. Uniek aan dit onderzoek is de tijdspanne van het onderzoek en het feit dat de deelnemers hun eigen situatie […]

Lees verder

Daklozen binnen no time weer op straat

Duizenden opgekrabbelde dak- en thuislozen zitten binnen een vloek en een zucht weer in de financiële nesten, omdat ze te dure huurwoningen krijgen toegewezen. De Woonbond en de Federatie Opvang luiden hierover de noodklok. De Tweede Kamer wil dat de minister voor wonen een einde maakt aan deze nijpende situatie. Alleen al in de vier […]

Lees verder

Je bent dakloos en wordt achttien: is er leven na de jeugdzorg?

Dominique is een van de ongeveer 9.000 dakloze jongeren die Nederland telt. Zij, en nog zestig procent van die jongeren, hebben een verleden met jeugdzorg. Vaak omdat ze als kind zijn verwaarloosd, mishandeld of getraumatiseerd. Soms omdat ze in de criminaliteit terecht zijn gekomen, diepe schulden hebben, niet naar school gaan of alcohol of drugs gebruiken. Tot […]

Lees verder