Interventie: It’s up to you

Het doel van It’s up to you is dat onderbouwleerlingen van het VO effectieve gedragingen gaan vertonen, waardoor ze als deelnemer van cyberpesten waargenomen cyberpest gebeurtenissen kunnen laten ophouden of verminderen.

Lees verder