Longitudinale effecten van kwaliteit van de broer/zusrelatie op probleemgedrag van adolescenten: een cross-etnische vergelijking

In deze studie is gekeken naar verschillen tussen adolescenten van Marokkaanse en Nederlandse afkomst in (1) kwaliteit van de broer/zusrelatie en probleemgedrag en in (2) verbanden tussen kwaliteit van de broer/zusrelatie en externaliserend en internaliserend probleemgedrag. Tijdens vijf jaarlijkse meetrondes zijn vragenlijsten afgenomen bij 159 Marokkaanse (M leeftijd = 13,3 jaar) en 159 Nederlandse adolescenten (M […]

Lees verder