Werkwijze ambulante psychiatrische crisisdiensten verschilt: SPV-er vaak alleen als voorwacht

Bij de helft van de organisaties trekt de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige er als voorwacht alleen op uit. Ook zijn er verschillen tussen de diensten in het aantal face-to-facecontacten en bij het aanbieden van medicatie voordat patiënten met de ambulance naar het psychiatrische ziekenhuis vervoerd worden. Dit blijkt uit onderzoek naar de werkwijze van 28 ambulante psychiatrische crisisdiensten in Nederland.

Lees verder

Agressie in de GGZ is voorspelbaar

Als hulpverlener van de crisisdienst werd psychiater Berry Penterman zelf ooit gegijzeld door een cliënt. Dat agressie blijkbaar onderdeel was van zijn werk, kon hij niet accepteren. Hij ging ermee aan de slag, want de impact van geweld voor zowel medewerker als cliënt is groot. Onlangs promoveerde hij op zijn onderzoek of agressie in de […]

Lees verder

Type geneesmiddel en suïcidale intentie na auto-intoxicatie

De keuze van het middel bij auto-intoxicaties zou de suïcidale intentie kunnen weerspiegelen. Er is onderzocht of het type middel bij auto-intoxicatie samenhangt met de suïcidale intentie op het moment van beoordeling in het algemeen ziekenhuis. Hiervoor is dossieronderzoek gedaan bij 211 patiënten die beoordeeld werden na een auto-intoxicatie. Het onderzoek verschafte gegevens over type […]

Lees verder