Congres Oog voor Laag IQ in de GGZ

Wat doet u als blijkt dat de reguliere behandelingen te moeilijk zijn voor uw patiënt? Wat is uw strategie als ogenschijnlijk goede gesprekken met uw patiënt niet leiden tot daadwerkelijke verandering? Kán het zijn dat uw patiënt een laag IQ heeft? En als dit zo is, weet u dan hoe u uw behandeling binnen de reguliere GGZ kunt aanpassen en effectiever kunt maken? En weet u wanneer doorverwijzing zinvol is?

Lees verder

Nationaal Congres Alcohol & Drugs 2016

In de alcohol- en drugspreventie is de afgelopen tien jaar veel gedaan en bereikt. Maar er blijven grote uitdagingen. Zo is binge drinken nog steeds moeilijk te beteugelen en als jongeren eenmaal drinken, drinken ze veel. Hoe kunnen we omgaan met zaken als indrinken, de opkomst van thuisfeesten en alcoholverstrekking door meerderjarige vrienden en ouders aan minderjarigen? Ook drugsgebruik stelt professionals voor stevige uitdagingen. Het Nationaal congress Alcohol & Drugs 2016 bestaat uit twee dagen: het alcoholcongres op woensdag 16 maart en het drugscongres op donderdag 17 maart.

Lees verder

Congres “Sociale verslavingszorg: Bruggenbouwers gevraagd!”

   De verslavingszorg in Nederland is aan grote veranderingen onderhevig. Vanuit de overheid is gestuurd op de transitie van de specialistische GGZ naar de basis-GGZ. Daar zitten we nu midden in. Ook op instellingsniveau zijn grote ontwikkelingen in gang gezet in de (sociale) verslavingszorg. De klassieke tweedeling tussen verslavingszorg en reguliere psychiatrie wordt als niet […]

Lees verder

4 juni 2015: Congres de toekomst van de GGZ

Één ding lijkt in beton gegoten: de GGZ heeft een toekomst. Het aantal mensen dat GGZ-hulp vraagt en dit ook krijgt, is de laatste 30 jaar explosief toegenomen. In tien jaar tijd stegen de kosten van GGZ-hulp van 2,91 miljard naar 6,14 miljard, meer dan verdubbeld dus. Ongeveer de helft van dit bedrag is voor […]

Lees verder

Andries Baart en Victor Mids op F-ACT congres 2015

Met trots maken Arkin en GGZ inGeest de eerste sprekers bekend voor het F-ACT congres op 17 september in het Muziekgebouw aan ’t IJ en het Bimhuis te Amsterdam.  Dit jaar staat het F-ACT congres in het teken van herstelondersteuning. De opening wordt verzorgd door de burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan. Naast sprekers en workshops […]

Lees verder

Steiger Congres 2015 ggz-verpleegkundigen

Timm, Timm & Timm organiseert het Steiger Congres 2015 – ggz-verpleegkundigen congres. Na succesvolle voorgaande edities van het Steiger Congres is dit jaar de derde editie. Thema van de dag: ‘Hoe toekomstbestendig is de ggz-verpleegkundige?’ De datum is maandag 11 mei 2015 en de locatie is hotel- en congrescentrum Papendal in Arnhem. Voor het programma en inschrijving: zie hier. Normaal […]

Lees verder

Congres ‘geweldige zorg rond agressie’: geweldadige cliënten verdienen geweldige zorg

In de maatschappij en zorginstellingen verblijven cliënten die vanuit hun psychiatrische problematiek of beperkingen relatief vaak door agressief gedrag in de problemen komen met hun omgeving en/of hun hulpverleners. In de maatschappij kunnen zij ernstige overlast veroorzaken. Ook op afdelingen in de GGz kan vijandig gedrag van cliënten jegens medepatiënten en/of personeel de behandelsrelatie ernstig […]

Lees verder