Het effect van een werkgeheugentraining op de symptomen van bipolaire patiënten

Het doel van dit pilot-onderzoek was om te onderzoeken of het trainen van het werkgeheugen tot een vermindering van psychische symptomen kan leiden bij bipolaire patiënten. Daarnaast is er onderzocht of een werkgeheugentraining kan resulteren in een verbetering op ongetrainde werkgeheugentaken en autobiografische taken.  De proefpersonen hebben gedurende vier weken een werkgeheugentraining thuis uitgevoerd op […]

Lees verder