Extended-Release Mixed Amphetamine Salts vs Placebo for Comorbid Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Cocaine Use Disorder: A Randomized Clinical Trial

Adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is prevalent but often unrecognized, in part because it tends to co-occur with other disorders such as substance use disorders. Cocaine use disorder is one such disorder with high co-occurrence of ADHD. Objective   To examine whether treatment of co-occurring ADHD and cocaine use disorder with extended-release mixed amphetamine salts is effective […]

Lees verder

Show, don’t tell

In een Youtube -filmpje, gemaakt namens en voor Fonds Psychische Gezondheid, ‘tell’ ik over mijn psychische problemen en ‘show’ ik ze een beetje. Inmiddels is het filmpje al meer dan tienduizend keer bekeken; een aantal dat ik me nooit had kunnen voorstellen. In het filmpje verwoord ik kort hoe het is om met comorbiditeit op […]

Lees verder

Psychiatrische aspecten van tics

Tics bij gts hebben, door hun relatieve willekeurigheid, onderdrukbaarheid, en hun beïnvloeding door omgevingsfactoren, een sterk psychologisch karakter. Hiermee samenhangend, is gedragstherapie (in tegenstelling tot bij andere bewegingsstoornissen) in de behandeling van tics even effectief als dopaminerge medicatie. Psychiatrische comorbiditeit (tot 65% in klinische populaties met gts) speelt een cruciale rol in het beloop van […]

Lees verder

Relaties tussen autistische en schizotypische trekken, gezichtsasymmetrie en fysieke afwijkingen

Steeds vaker blijken mensen meer dan één stoornis te hebben. Dit onderzoek bestudeert verbanden tussen autistische en schizotypische trekken. Daarbij blijkt uit masterthese onderzoek van Veldkamp (2010) en Migut (2012) dat er een samenhang is tussen autistische en schizotypische trekken en fysieke afwijkingen en gezichtsasymmetrie. Fysieke afwijkingen en gezichtsasymmetrie worden hierbij zowel door de deelnemer zelf als […]

Lees verder

Somatische zorg bij de patiënt met een psychiatrische aandoening door de huisarts: pijn en pijnbehandeling

Deze MANAMA pilotstudie ‘Somatische zorg bij de patiënt met een psychiatrische aandoening door de huisarts: pijn en pijnbehandeling’ bevestigt de aanzienlijke comorbiditeit tussen psychiatrische aandoeningen en chronische pijnproblemen in Vlaanderen en het belangrijke gebruik van analgetica en benzodiazepines . Verder onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen over de oorzaken van de gewijzigde pijngevoeligheid, […]

Lees verder

Stappenplan tegen psychiatrische en somatische comorbiditeit

Hoe voorkom je dat ggz-patiënten door het slikken van antipsychotica en andere medicatie ernstige lichamelijke problemen ontwikkelen, zoals diabetes, overgewicht of hart- en vaatziekten? Bij de invoering van het veiligheidsmanagementsysteem zette Reinier van Arkel vorig jaar onder meer een breed samengestelde ‘werkgroep somatische en psychiatrische comorbiditeit’ op. Deze werkgroep ontwikkelde een stappenplan, dat teams van […]

Lees verder