Interventie: WRM module Voorlichting en Inventarisaties computer- en kantoorwerk

Wellnomics Risk Management is online software waarmee een kantoor- of computerwerker, onder regie van de preventiedeskundige, op verantwoorde wijze persoonlijke arbeidsrisico’s inventariseert en oplost. Dit voorkomt verzuim(kosten). Met het programma wordt voldaan aan de wettelijke eisen over risico inventarisatie, plan van aanpak en voorlichting en instructie. Test dit programma gratis. Meldt u aan op de Wellnomics test website WRM module Voorlichting en Inventarisaties

Lees verder