Mindfulness-Based Cognitieve Therapie bij terugkerende depressies

Dit proefschrift is een bundeling van verschillende studies naar het effect van Mindfulness- based cognitieve therapie (MBCT) bij mensen met terugkerende depressies. Een van de belangrijkste van vragen in dit proefschrift is of mensen met terugkerende depressies die op dit moment een depressie hebben ook baat kunnen hebben bij MBCT. Download proefschrift (Engels)

Lees verder

Voorbij het oordeel van de dodo: psychotherapie

Psychotherapie werkt, maar lang niet voor iedereen. Om de effectiviteit van psychotherapie verder te kunnen verhogen, zijn drie routes denkbaar: nieuwe therapieën ontwikkelen, inzicht in de onderliggende werkingsmechanismen en onderzoek naar het profiel van patiënten die optimaal profijt hebben van een bepaalde vorm van therapie. Nieuwe vormen van psychotherapie hebben echter zelden tot een hogere […]

Lees verder