Onduidelijk of cognitieve rehabilitatie iets doet bij bipolaire stoornis

Het is aangetoond dat een bipolaire stoornis een directe invloed heeft op het neurocognitief functioneren en gedrag. Deze bevinding heeft gezorgd voor studies die de cognitieve rehabilitatie programma’s als mogelijke behandelingen voor bipolaire stoornis , voornamelijk gericht op de cognitieve versterking en dagelijks functioneren onderzoeken en niet beperkt tot psycho-educatie en coping-strategieën , in tegenstelling tot traditionele psychosociale behandelingen. Uit een systematische review blijkt nu dat het onduidelijk blijft of cognitieve rehabilitatie iets doet bij bipolaire stoornis.

Lees verder