Jaarcyclus Kinder- en jeugdpsychiatrie 2014-2015: Middagsymposium ‘Het kind met cognitieve beperkingen’

Donderdag 11 juni 2015 Jaarbeurs Congres- en Vergadercentrum te Utrecht. De vaak complexe en urgente problematiek bij kinderen en jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking stelt hulpverleners en andere betrokkenen regelmatig voor een uitdaging: De groep kent een grote variatie aan (beperkingen in) cognitieve, sociale en adaptieve vaardigheden met vaak somatische en psychiatrische comorbiditeit; De […]

Lees verder

Milde cognitieve beperkingen volgens DSM-5

Recent werden milde cognitieve beperkingen volgens DSM-5 vergeleken met een andere maat voor milde cognitieve beperkingen. De gewogen prevalentie bij patiënten boven de 65 jaar was volgens de DSM-5 criteria lager (3,72%) dan die volgens Petersens criteria (7,93%). Niet-cognitieve psychopathologische symptomen kwamen bij beiden veelvuldig voor, maar negatieve en affectieve symptomen kwamen vaker voor bij […]

Lees verder