Een onderzoek naar de invloed van zelfredzaamheid en sociaal en institutioneel vertrouwen op de mate van cliënttevredenheid

De gemeente Utrechtse Heuvelrug hecht veel waarde aan cliënten die tevreden zijn met de dienstverlening en ontvangen hulp, zorg of ondersteuning vanuit de Wmo. Naast dat het meten van de cliënttevredenheid wettelijk verplicht is, kunnen de vergaarde inzichten tevens bijdragen aan de bijsturing en/of aanpassing van bestaand beleid. Dit onderzoek tracht de mate van cliënttevredenheid […]

Lees verder