Factsheet onafhankelijke clientondersteuning in de Wlz

Mee Nederland, Adviespunt Zorgbelang en Zorgverzekeraars Nederland hebben gezamenlijk een factsheet gemaakt over onafhankelijke clientondersteuning in de Wlz. Deze is voor alle doelgroepen, ook voor de ggz, beschikbaar in de Wlz. Bron: Factsheet onafhankelijke clientondersteuning in de Wlz

Lees verder

ZN publiceert handreiking voor onafhankelijke cliëntondersteuning

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning gemaakt. Onafhankelijke cliëntondersteuning voor cliënten van zorgkantoren is nieuw sinds de Wet langdurige zorg (Wlz) op 1 januari van dit jaar is ingegaan. De nieuwe wet vraagt een andere rol van zorgkantoren en Wlz-uitvoerders en ademt de wens om de positie van de cliënt te versterken. Dit […]

Lees verder