Nieuw onderzoek over verdeling middelen beschermd wonen

Op 26 februari heeft er een eerste overleg plaatsgevonden met VWS, de VNG, de zorgbranches, zorgaanbieders en Cebeon over een onderzoek naar de verdeling van de middelen voor beschermd wonen over de centrumgemeenten. Veel centrumgemeenten hebben in 2014 onvoldoende middelen overgedragen gekregen om tegemoet te komen aan de zorgvraag van mensen met een bestaande CIZ indicatie […]

Lees verder

Afspraken zorgaanvragen nodig tussen gemeenten en BJZ’s

De gemeentelijke toegang neemt de toegangsfunctie van de Bureaus Jeugdzorg over. Aanvragen voor jeugdzorg die nog niet zijn afgerond door de BJZ’s moeten tijdig worden overgedragen. Gemeenten en BJZ’s moeten hierover met voorrang afspraken maken, aldus de VNG. Afspraken met CIZ Welke afspraken zijn er met het CIZ gemaakt over de overdracht van lopende zaken? […]

Lees verder