GGZ in tabellen 2013-2014

In deze publicatie van het Trimbos-instituut wordt een veelheid van gegevens over de geestelijke gezondheidszorg uit verschillende bronnen bij elkaar gezet. De cijfers gaan over het vóórkomen en de ziektelast van psychische aandoeningen, het zorggebruik, het zorgaanbod, de kosten en de financiering en personeel. Bron: GGZ in tabellen 2013-2014

Lees verder