De Invloed van Acceptance Based Interventions op Chronische Pijn

Chronische pijn veroorzaakt zowel psychische als fysieke symptomen. In dit literatuuroverzicht werd onderzocht wat de rol van ABI (Acceptance Based Interventions) mogelijk zijn in het verlichten van de symptomen van chronische pijn. Het onderliggende construct van ABI dat mogelijk leidt tot symptoom remissie is acceptatie. Uit de besproken onderzoeken kwam naar voren dat het fysiek […]

Lees verder