Studiedag ‘Chronische Zorg in de Basis GGZ’

Terwijl de nieuwe structuur in de GGZ steeds meer vorm krijgt, bestaan rond de groep mensen met chronische problematiek nog veel vraagstukken die verder uitgekristalliseerd dienen te worden. De uitstroom van cliënten uit de specialistische GGZ heeft veel financiële, maatschappelijke en persoonlijke voordelen, maar om toegankelijke en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren is […]

Lees verder