Cognitive Bias Modification Training bij Obesitas

Cognitive Attentional Bias Modification training (CBM-A) is een training gericht op het modificeren van een verstoord aandachtpatroon. In dit literatuuroverzicht wordt beargumenteerd, dat CBM-A wellicht therapeutische mogelijkheden zou kunnen bieden in het behandelen van obesitas. Allereerst blijkt uit eerder onderzoek, dat CBM-A effectief zou kunnen zijn bij het behandelen van meerdere vormen van verslaving, daarom zal er worden ingegaan op […]

Lees verder