Bestuur GGZ Nederland akkoord met cao ggz

Het bestuur van GGZ Nederland is gisteren akkoord gegaan met het resultaat van de cao-onderhandelingen. Vorige week zijn de leden van GGZ Nederland geraadpleegd over het onderhandelingsresultaat. De werknemersorganisaties ronden hun ledenraadplegingen binnenkort af. Bron: Bestuur GGZ Nederland akkoord met cao ggz

Lees verder

Ledenraadpleging Cao GGZ gestart

De Positioneringsnota beschrijft in hoeverre de werkomgeving van universitair medisch specialisten verandert en geeft een beschrijving van hun profiel en taken. Daarnaast geeft de nota weer hoe de medisch specialisten zich beter kunnen organiseren in de UMC’s. Rode draad is het verbeteren van de positie van de medisch specialist door de betrokkenheid bij de organisatie […]

Lees verder

Onderhandelingsresultaat Cao GGZ

GGZ Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU ’91 en FBZ hebben vannacht na twee jaar onderhandelen een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao ggz. De nieuwe cao loopt tot 1 maart 2017. Er is een loonsverhoging afgesproken van 1,75% in 2015 en nogmaals 1,25% in 2016. In 2016 […]

Lees verder

Hervat overleg cao GGZ goed verlopen

GGZ Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU’91 hebben een constructief cao-overleg gehad. Het NIP wordt hierin vertegenwoordigd door de FBZ. Tijdens het overleg is de agenda bepaald voor het vervolg van de onderhandelingen op 30 en 31 maart 2015. De werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties bereiden deze […]

Lees verder

Onderhandelingen over Cao GGZ hervat

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ worden op korte termijn hervat. Werknemersorganisaties FBZ, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, en NU’91 hebben onlangs contact gehad met werkgeversorganisatie GGZ Nederland. Het NIP wordt hierin vertegenwoordigd door de FBZ. De intentie is uitgesproken op niet al te lange termijn een nieuwe cao af te […]

Lees verder