Interview: Onderzoek naar cannabisgebruik en psychose

Psychiater en universitair hoofddocent Bart Rutten doet onderzoek naar cannabisgebruik en psychose en houdt zich onder andere bezig met verschillen in gevoeligheid om op een bepaalde manier op cannabis te reageren. Genen en DNA-structuur spelen een rol, maar daarnaast hebben nog meer factoren invloed. “Vroeg-gebruik, met name vóór je 16e, is af te raden” vertelt Bart in een interview. “En langdurig gebruik ook – daardoor gaan allerlei biologische processen veranderen en dat werkt psychosegevoeligheid ook in de hand.”

Lees verder

Cannabisgebruik, depressieve symptomen en het werkgeheugen

In deze studie is met behulp van twee mediatieanalyses onderzocht of het werkgeheugen de relatie tussen cannabisgebruik (ernst) en depressieve symptomen medieert. Opgenomen adolescenten met cannabisproblematiek (N = 56) vulden eerst een vragenlijst in over de ernst van het gebruik. Later werden twee verschillende werkgeheugentaken afgenomen en vulden de adolescenten een vragenlijst in over depressieve […]

Lees verder