Het behandelen van depressieve moeders met Escitalopram kan meer voordeel hebben voor kinderen

Uit een studie, gepubliceerd in American Journal of Psychiatry, blijkt dat de kinderen van depressieve moeders die escitalopram gebruikten gedurende 12 weken significante verbeteringen vertoonden in depressieve symptomen en functioneren vergeleken met die van moeders die bupropion of een combinatie van de twee geneesmiddelen gebruikten. Bron: Treating Depressed Mothers With Escitalopram May Have Greater Benefit […]

Lees verder