Behandeling van suïcidaliteit bij persoonlijkheidsstoornissen

Het zijn vaak patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis die ons doen beseffen hoe lastig de dreiging van suïcide kan zijn: ongeveer 10% van deze patiënten komt door suïcide om het leven, terwijl 75% ooit een suïcidepoging doet. Suïcidaal gedrag lijkt vaak hun enige manier van communiceren, een manier bovendien die vaak – en dus effectief […]

Lees verder

Early Intervention for Borderline Personality Disorder

Helping Young People Early (HYPE) is een programma voor vroege interventie bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Andrew Chanen en Louise McCutcheon, die het programma in Australië hebben ontwikkeld, komen naar Nederland. Op woensdag 10 juni verzorgen zij een masterclass en op donderdag 11 en vrijdag 12 juni een 2-daagse verdiepende workshop. Deelname aan de 2-daagse verdiepende workshop […]

Lees verder

Lopende onderzoeken borderline persoonlijkheidsstoornis

Hier vindt u een overzicht van lopende onderzoeken die betrekking hebben op het onderwerp ‘borderline persoonlijkheidsstoornis’. Het overzicht wordt voortdurend bijgewerkt en is afkomstig van NARCIS. NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, […]

Lees verder

Afgeronde onderzoeken borderline persoonlijkheidsstoornis

Hier vindt u een overzicht van afgeronde onderzoeken die betrekking hebben op het onderwerp ‘borderline persoonlijkheidsstoornis’. Het overzicht wordt voortdurend bijgewerkt en is afkomstig van NARCIS. NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van […]

Lees verder

Psychodynamische Benadering van de Borderline Persoonlijkheidsstoornis

Omdat de Borderline-Persoonlijkheidsstoornis (BPS) gepaard gaat met ernstige beperkingen in het leven wordt de psychodynamische bijdrage aan inzicht in en behandelimplicaties voor deze persoonlijkheidsstoornis naar wetenschappelijkheid onderzocht. Het inzicht is, dat de instabiliteit in affect, zelfbeeld en interpersoonlijke relaties, kenmerkend voor de BPS, resulteert uit een tekort aan metasociaal-cognitieve vaardigheden dat óf identiteitsdiffusie (Kernberg) óf […]

Lees verder