Aanpassing art. 51 Wet BOPZ

Gisteren werd in de Eerste Kamer de verzamelwet van Veiligheid en Jusititie (EK 33771 a) als hamerstuk behandeld. Voor de sector is artikel XXV a van de Verzamelewet van belang, dat ziet op wijziging van art. 51 Wet bopz. Inwerkingtreding van dit artikel XXVa zal plaatsvinden op de dag na bekendmaking door plaatsing in het […]

Lees verder