Wereld Bipolair Dag: Facts

Wist je dat: ruim 1 procent van de Nederlanders een bipolaire stoornis heeft? Dat 25 tot 50 procent van die groep ooit een zelfmoordpoging doet? En dat 3 van de 5 mensen met een bipolaire stoornis een drugs-of alcoholprobleem heeft? Bekijk voor meer feitjes de factsheet van PsyQ!

Lees verder

Nominatie Rocco Hoekstra voor Willem Nolenprijs

Rocco Hoekstra, psychiater bij Antes, is genomineerd voor de Willem Nolenprijs. Hoekstra heeft eerder dit jaar een subsidie van ZonMw gekregen voor een project om de behandeling met lithium verantwoord te laten plaatsvinden, ook als die behandeling niet door specialistische poliklinieken wordt voorgeschreven. Met de subsidie heeft Hoekstra de website http://www.allesoverlithium.nl opgezet.

Lees verder

Psychologische interventie vermindert terugval bij bipolaire stoornis

Voor het eerst is onderzocht of psychologische behandeling effect heeft bij mensen met een bipolaire stoornis. Het blijkt dat psychologische interventies het aantal terugvallen en ziekenhuis opnames kan verminderen. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in The British Journal of Psychiatry. Dit meldt Trimbos. Het verzamelen van alle evidentie over het effect van psychologische […]

Lees verder

Onduidelijk of cognitieve rehabilitatie iets doet bij bipolaire stoornis

Het is aangetoond dat een bipolaire stoornis een directe invloed heeft op het neurocognitief functioneren en gedrag. Deze bevinding heeft gezorgd voor studies die de cognitieve rehabilitatie programma’s als mogelijke behandelingen voor bipolaire stoornis , voornamelijk gericht op de cognitieve versterking en dagelijks functioneren onderzoeken en niet beperkt tot psycho-educatie en coping-strategieën , in tegenstelling tot traditionele psychosociale behandelingen. Uit een systematische review blijkt nu dat het onduidelijk blijft of cognitieve rehabilitatie iets doet bij bipolaire stoornis.

Lees verder

E-learning bipolaire stoornissen

Deze e-learningmodule gaat over de farmacotherapeutische behandeling van bipolaire stoornissen. De behandeling van mensen met een bipolaire stoornis vergt creativiteit, tact, doortastendheid, flexibiliteit, een goede timing en een voortdurende afstemming op de mogelijkheden en behoeften van de individuele patiënt. De nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen (april 2015) geeft u daarbij houvast.

Lees verder

Het effect van een werkgeheugentraining op de symptomen van bipolaire patiënten

Het doel van dit pilot-onderzoek was om te onderzoeken of het trainen van het werkgeheugen tot een vermindering van psychische symptomen kan leiden bij bipolaire patiënten. Daarnaast is er onderzocht of een werkgeheugentraining kan resulteren in een verbetering op ongetrainde werkgeheugentaken en autobiografische taken.  De proefpersonen hebben gedurende vier weken een werkgeheugentraining thuis uitgevoerd op […]

Lees verder