Herregistratie: psychotherapeuten met 37% grootste daler

Vóór 31 december 2016 moest een groot aantal professionals uit de beroepsgroepen GZ-psycholoog, psychotherapeut, apotheker en tandarts zich herregistreren om de registratie in het BIG-register te mogen behouden. Dit betrof alle professionals uit de genoemde beroepsgroepen die vijf jaar of langer BIG-geregistreerd waren. Voor de beroepen fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen gold de herregistratieregeling al. Zij moesten zich vanaf januari 2014 voor het eerst herregistreren. Voor artsen geldt dat ze dat vanaf januari 2018 moeten gaan doen.

Lees verder