Polikliniek Bijwerkingen – alle informatie en folders

In Nederland worden veel medicijnen voorgeschreven. Deze geven naast een gewenste werking helaas ook bijwerkingen. Gemiddeld genomen heeft ongeveer 50% van de mensen die medicijnen voor psychische klachten gebruiken bijwerkingen. Enkele voorbeelden van bijwerkingen zijn; gewichtstoename, suikerziekte, maag-darmproblemen, bewegingsstoornissen, vermoeidheid, duizeligheid, gebitsproblemen en seksuele functiestoornissen. Deze bijwerkingen zijn van grote invloed op de lichamelijke gezondheid […]

Lees verder

Anamnese en onderzoek bewegingsstoornissen

Anamnese en onderzoek bewegingsstoornissen, beschikbaar gesteld door de Poli Bijwerkingen van GGZ Centraal. Anamnese en onderzoek bewegingsstoornissen  Met toestemming gepubliceerd door Mariëlle de Ruijter en Lianne Tammenga van GGZ Centraal, poli bijwerkingen.

Lees verder

Screening poli bijwerkingen incl. handleiding 2014

Hier kun je het volledige screeningspakket van de polikliniek bijwerkingen van GGZ Centraal downloaden. Screening poli bijwerkingen incl. handleiding 2014 Met toestemming gepubliceerd door Mariëlle de Ruijter en Lianne Tammenga van GGZ Centraal, poli bijwerkingen.

Lees verder

Somatische mini-Screen

De Somatische mini-Screen is een korte screening lijst en is bedoeld om een beeld te krijgen van de lichamelijke gezondheid, leefstijl en eventuele bijwerkingen van de medicatie van een cliënt. De resultaten kunnen helpend zijn in het vormgeven van de behandeling. Doel: Verbeteren van: •Somatische zorg in de GGz •Behandeling van bijwerkingen psychofarmaca Voordelen: •Kort en gestandaardiseerd […]

Lees verder

De (h)erkenning van extrapiramidale bijwerkingen

De (h)erkenning van extrapiramidale bijwerkingen. Een video van het Psychofarmaca Expert Platform. Het Psychofarmaca Expert Platform (PEP) is een platform voor professionals om kennis over de effectiviteit en de bijwerkingen van psychofarmaca te vergroten. PEP stelt zich tot doel de meest actuele kennis hierover te vergaren, te ontwikkelen en te verspreiden. Op het ogenblik is […]

Lees verder

Bewegingsstoornissen door antidepressiva en stemmingsstabilisatoren

Bewegingsstoornissen door antidepressiva en stemmingsstabilisatoren worden in de klinische praktijk onderschat. DOEL Beschrijven van het voorkomen, de aard van de symptomen en de behandeling van deze bewegingsstoornissen. METHODE Met een zoekactie in Medline werden alle gevalsbeschrijvingen en reviewartikelen opgezocht. Deze zoekactie werd aangevuld met registratie van bewegingsstoornissen bij het Lareb. RESULTATEN Zowel bij antidepressiva als […]

Lees verder

Mechanismen van katatonie

Katatonie wordt steeds meer gezien, ook in de nieuwe DSM-5, als een uniek motorisch syndroom dat verbetert na toediening van benzodiazepinen en elektroconvulsietherapie. Een alomvattende theorie van katatonie bestaat niet. DOEL Een overzicht geven van mechanismen van katatonie. METHODE Literatuuroverzicht. RESULTATEN Bepaalde aspecten van katatonie kunnen verklaard worden door verschillende mechanismen. Een nieuw model betreffende […]

Lees verder

Katatonie bij autismespectrumstoornis; overzicht en gevalsbeschrijving

Katatonie komt voor bij kinderen, adolescenten, en volwassenen met autismespectrumstoornis. DOEL Een overzicht geven van katatonie bij autismespectrumstoornis. METHODE Gevalsbeschrijving met discussie. RESULTATEN Katatonie komt voor bij 12-17% van adolescenten en jongvolwassenen met autismespectrumstoornis die verwezen worden voor gespecialiseerde zorg of opgenomen zijn. Klinische ervaring en gevalsbeschrijvingen tonen dat benzodiazepinen en elektroconvulsietherapie veilige en effectieve […]

Lees verder

Voorspellen psychomotore symptomen de behandelrespons bij depressieve stoornissen?

Depressieve stoornissen kunnen gekenmerkt worden door evidente psychomotore symptomen, zoals retardatie en/of agitatie. De prognostische betekenis hiervan is vooralsnog onduidelijk. DOEL In dit narratief overzicht staat de vraag centraal in hoeverre de aanwezigheid van psychomotore symptomen het effect van behandeling van depressieve stoornissen kan voorspellen. METHODE Literatuuronderzoek in Medline. RESULTATEN Psychomotore symptomen zouden richtinggevend kunnen […]

Lees verder