Bestuurlijk Akkoord van tafel en GGZ naar gemeenten: begin van het einde?

Het overleg tussen GGZ Nederland en minister Edith Schippers van VWS over het bestuurlijk akkoord heeft niets opgeleverd. Schippers zou de bezuinigingen van 330 miljoen euro weer op tafel hebben gelegd. Verder zou de minister overwegen om de ggz niet bij zorgverzekeraars, maar bij gemeenten onder te brengen. Het beleid is er vooralsnog op gericht […]

Lees verder

Bestuurlijk akkoord toekomst ggz van tafel

Gisteren heeft de minister van VWS de partijen van het Bestuurlijk Akkoord toekomst ggz gemeld dat dit akkoord van tafel is. Zij deed dit tijdens een overleg dat gepland was naar aanleiding van de afwijzing van de wetswijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet – het verruimen van de mogelijkheden voor selectieve inkoop door zorgverzekeraars […]

Lees verder