V&VN boos op minister Schippers: “Dit kan niet waar zijn”

Tot grote verbazing van V&VN staat in een bericht van PsyNed (red. Originele bron: Psynip) dat minister Schippers (VWS) partijen uit het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2014 – 2017, die zij dit voorjaar ‘als opgezegd beschouwde’, uitnodigt voor gesprekken over een vervolg. Bestuurders van P3NL, NIP en LVVP enerzijds en NVvP, GGZN en LPGGZ anderzijds gaan met de minister om tafel om […]

Lees verder