Gemeente niet eens met sluiting beschermd wonen Reinier van Arkel

GGZ-instelling Reinier van Arkel is van plan per 1 april 2016 te stoppen met beschermd wonen in Schijndel, maar de gemeente zelf is het hier niet mee eens. Gemeentebestuurders zouden zijn overvallen door het besluit. De gemeente Schijndel zou tegen bewoners hebben gezegd dat zij in onderhandeling zijn met Reinier van Arkel over een passende oplossing.

Lees verder

Nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen

De komende maanden wordt gewerkt aan grondslagen voor een nieuw verdeelmodel beschermd wonen. Daarmee is jaarlijks een budget van 1,4 miljard euro gemoeid. Een speciale commissie gaat zich hierover buigen. Zij kijkt ook naar innovatiemogelijkheden binnen de sector en naar passende samenwerkingsmodellen tussen gemeenten. Het nieuwe verdeelmodel wordt in de meicirculaire van 2016 verwerkt. Bron: […]

Lees verder

Studiedag Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

U kunt zich nu inschrijven voor de studiedag Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang op 15 september 2015. meer informatie vindt u via deze link Studiedag beschermd wonen en maatschappelijke opvang De overheveling van het Beschermd Wonen (ggz) naar de (centrum)gemeenten is een feit, de transitie is echter nog volop in ontwikkeling. In iedere regio zoeken […]

Lees verder

AVI-programma organiseert bijeenkomst beschermd wonen voor clienten- en familieraden

Aandacht voor iedereen besteedt in 2015 extra aandacht aan de transitie Beschermd Wonen ggz. In de periode mei-juni wordt een nieuwe reeks bijeenkomsten georganiseerd, nu rond het thema ‘medezeggenschap’.  De themabijeenkomsten zijn bedoeld voor leden en ondersteuners van cliënten- en familieraden in de ggz die actief zijn op lokaal en regionaal niveau, bijvoorbeeld bij instellingen […]

Lees verder

Nieuw onderzoek over verdeling middelen beschermd wonen

Op 26 februari heeft er een eerste overleg plaatsgevonden met VWS, de VNG, de zorgbranches, zorgaanbieders en Cebeon over een onderzoek naar de verdeling van de middelen voor beschermd wonen over de centrumgemeenten. Veel centrumgemeenten hebben in 2014 onvoldoende middelen overgedragen gekregen om tegemoet te komen aan de zorgvraag van mensen met een bestaande CIZ indicatie […]

Lees verder