Ervaringsdeskundigheid Beroepscompetentieprofiel

In de GGz en verslavingszorg zijn steeds meer ervaringsdeskundigen werkzaam, in het primaire proces maar ook in staffuncties. Het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) ((Uitgave van GGZ Nederland, Trimbos-instituut, HEE en Kenniscentrum Phrenos | Publicatienummer 2013 – 396 | 96 blz. | €10,00 (print)))beoogt de essentie te vatten van het beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid in de breedst mogelijke […]

Lees verder