Complexiteit manische depressie van invloed op gebruik(sduur) benzodiazepinen

In een Amerikaans onderzoek is onderzocht welke soort manisch depressieve patienten het meest benzodiazepinen gebruiken. Dit bleek samen te hangen met de complexiteit van de aandoening. Als je meer verschillende medicijnen gebruikt en meer last hebt van angst en somberheid, is de kans groter dat je langdurig benzodiazepinen gebruikt. Helaas blijkt het moeilijk dit soort […]

Lees verder

Medicawiki: monografieën van antipsychotica, antidepressiva, stemmingsstabilisatoren en benzodiazepinen

De Medicawiki is een hulpmiddel bij het maken van een keuze voor een psychofarmacon. Het bevat monografieën van antipsychotica, antidepressiva, stemmingsstabilisatoren en benzodiazepinen. Bijwerkingen en contra-indicaties zijn samengevoegd tot risicogebieden (Caution Areas) en ingedeeld in een schaal van 1 (veilig) tot 10 (zeer gevaarlijk). Met de  medication assistance module maak je snel een gewogen keuze in […]

Lees verder

Switchtabellen: een must voor de voorschrijver! Ook als app verkrijgbaar

Switchtabellen worden hoofdzakelijk door professionals uit meer dan 130 landen gebruikt . Hierbij gaat het hoofdzakelijk om het switchen van farmaca en verkrijgen van achtergrondinformatie. Ziekenhuisapotheker Walter Broekema (GGZ Centraal) ontwikkelde deze medicatie switch tabellen voor o.a. (combineren van) stemmingsstabilisatoren, switchen van antidepressiva en switchen van antipsychotica. Een uitkomst voor voorschrijvers. De switchtabellen zijn onderdeel van www.switchwiki.eu waar – […]

Lees verder