Interessant: feiten en cijfers geestelijke gezondheid België 

Enkele cijfers uit een onderzoek van denktank Itinera Institute (2013): Als je willekeurig 3 Belgen rond een tafel plaatst, zal gemiddeld één van hen doorheen zijn leven ooit geconfronteerd worden met een psychische stoornis. (Dit zijn hoge en confronterende cijfers, maar België bevindt zich hiermee in de internationale middenmoot). Doorheen diverse bevragingen blijkt ook dat […]

Lees verder

Vrouwen die te gek zijn om los te lopen? Een verkennende dossierstudie naar vrouwelijke geïnterneerden binnen de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij Gent

In deze masterproef werd de interneringsmaatregel in België uitvoerig bestudeerd. Reeds lange tijd wordt op zoek gegaan naar mogelijkheden om misdrijfplegers met psychiatrische problematieken te behandelen. De juridische basis, die momenteel van toepassing is voor geïnterneerden, dateert van 1964. Hierop werden verschillende kritieken geformuleerd, maar tot op heden blijft de wet van toepassing. Actueel kan worden vastgesteld dat er […]

Lees verder