Kwaliteit ggz-behandelingen klinkt niet door in contracten. ROM niet bruikbaar genoeg.

De prestatiebekostiging die in 2013 is ingevoerd in de curatieve, op herstel gerichte ggz heeft niet alle verwachtingen waargemaakt. Prestatiebekostiging bracht wel het gesprek op gang tussen verzekeraars en psychologen en psychiaters over de kwaliteit van behandelingen. Maar informatie over kwaliteit speelt nog nauwelijks een rol als verzekeraars zorg inkopen bij zorgaanbieders. Het overgrote deel van de afspraken gaat over het maximaal te besteden budget. De Rekenkamer adviseert ook om rekening te houden met de beperkte bruikbaarheid van de gegevens uit de ROM en het Zorginstituut Nederland daar een oordeel over te vragen.
Dit staat in het onderzoekrapport ‘Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg’ van de Algemene Rekenkamer.

Lees verder