Meeste klachten binnen de ggz gaan over bejegening

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) ontving in het eerste half jaar van zijn bestaan 2219 klachten, oftewel zo’n vierhonderd per maand.  Het meldpunt ontving 440 klachten die betrekking hebben op de geestelijke gezondheidszorg (ggz), dat is bijna 20 procent van het totaal aantal klachten. De meeste klachten binnen de ggz gaan over bejegening. Mensen voelen […]

Lees verder