Bejegening vooral nu belangrijk in jeugdzorg

Juist nu is het belangrijk om in de Jeugdzorg bewust bezig te zijn met bejegening, vindt Marlies van Oorschot. ‘We gaan er soms nog te gemakkelijk van uit dat we wel respectvol omgaan met de cliënt.’  Bron: Bejegening vooral nu belangrijk in jeugdzorg

Lees verder