Zelf meewerken aan beeldvorming in de media

In Australië heeft SANE (ggz fonds) genoeg van de manier waarop mensen met psychische gezondheidsproblemen gewoonlijk in beeld gebracht worden. Via Internet kunnen cliënten, hulpverleners en bestuurders zelf meewerken aan betere beelden. Door een enquête in te vullen kunnen ze zelf aangeven aan welke beelden zij voorrang geven. Eerder startte Time to change in England […]

Lees verder