Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Voor u ligt de handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz. De zorgpaden zijn ontwikkeld op basis van bestaande richtlijnen en beschikbare kennis om psychische problemen van mensen te diagnosticeren en te behandelen. Een uitgewerkt zorgpad moet antwoord geven op de vraag wie-doet-wat-wanneer-en-waarom als antwoord op de zorgvraag van de patiënt. De uitdaging voor de samenwerkende professionals […]

Lees verder

GGZ verwijshulp

Deze verwijshulp – ontwikkeld door GGZ Friesland – is primair bedoeld voor de huisartsenpraktijk en is van toepassing op patiënten van 18 jaar en ouder met een psychische stoornis of een vermoeden daarvan. Met de invoering van de nieuwe ordening in de GGZ per 1 januari 2014 is de vraag aan de orde óf en […]

Lees verder

Aanpassingen regels basis basis-GGZ

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de beleidsregels generalistische basis ggz voor 2016 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is dat verwijzing van een huisarts of andere hulpverlener geen voorwaarde meer is om te kunnen declareren. Bron: Aanpassingen regels basis basis-GGZ

Lees verder

NZa schrapt overbodige regels uit basis-GGZ

Vanaf 2016 hoeven patiënten die de zorg zelf betalen geen verwijsbrief meer te hebben van de huisarts. Dit is de belangrijkste wijziging van de regelgeving, die de NZa op 1 juli publiceerde. Daarnaast is een regeling getroffen voor voortijdige beëindiging van de behandeling door de zorgverlener.  Ook zijn een aantal overbodige registratie-eisen geschrapt. De wijzigingen […]

Lees verder

Selectieve inkoop VGZ voor Basis GGZ voor 2016 van de baan

VGZ heeft besloten in 2016 af te zien van selectieve inkoop voor de Basis GGZ. Dit blijkt uit informatie die de de NVGzP heeft ontvangen van een lid dat aangesloten is bij de zorgmakelaar. Eerder had VGZ aangekondigd voor 2016 selectief in te willen kopen voor de behandeling van angst-, depressieve en somatoforme stoornissen. Bron: […]

Lees verder

Beleid en regels over de basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ

Beleid en regels over de basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ zijn opgenomen in regelgeving over curatieve GGZ. Ga hiervoor naar: Beleidsregels curatieve GGZ Circulaires curatieve GGZ Nadere regels curatieve GGZ Tarieven en prestaties curatieve GGZ Formulieren curatieve GGZ Euribor rentetarief

Lees verder

TRANSITIES IN DE GGZ: DE UTRECHTSE AANPAK

Twee soorten buurtteams, voor basis-ggz en voor jeugd- en gezinsproblemen, vormen de spil in de Utrechtse plannen voor de licht ambulante zorg. De zorg- organisaties zijn tevreden over de voorbereidingen, al zien ze gevaren. En over de monitoring van de uitvoering is nog niets bekend. (Bron: MGV 2014; 69 (6): 12-15. Samenleving) Lees volledige artikel

Lees verder