Nieuw onderzoek over verdeling middelen beschermd wonen

Op 26 februari heeft er een eerste overleg plaatsgevonden met VWS, de VNG, de zorgbranches, zorgaanbieders en Cebeon over een onderzoek naar de verdeling van de middelen voor beschermd wonen over de centrumgemeenten. Veel centrumgemeenten hebben in 2014 onvoldoende middelen overgedragen gekregen om tegemoet te komen aan de zorgvraag van mensen met een bestaande CIZ indicatie […]

Lees verder

Ambulantiseren in de BW: een kans op herstel

Ambulantisering is in de eerste plaats een bezuinigingsmaatregel ingezet als onderdeel van de transitie van de AWBZ naar de WMO. In dit artikel wordt, aan de hand van het verhaal van een cliënt in een beschermende woonvorm, beschreven welke kansen ambulantisering biedt in een tijd waarin in de psychiatrie een paradigmashift gaande is. De focus […]

Lees verder

AWBZ-overgangscliënten: maak nu afspraken met aanbieders!

Wie van mijn cliënten krijgen Wmo of Jeugdzorg in 2015? Weet de gemeente dat ook? Krijg ik op tijd een bericht van de gemeente? Dit zijn vragen die leven bij veel zorgaanbieders. Het is daarom belangrijk dat gemeenten snel praktische afspraken maken met aanbieders over (toewijzing en declaratie bij) AWBZ-overgangscliënten. Zo snel mogelijk. Veel gemeenten […]

Lees verder