Type geneesmiddel en suïcidale intentie na auto-intoxicatie

De keuze van het middel bij auto-intoxicaties zou de suïcidale intentie kunnen weerspiegelen. Er is onderzocht of het type middel bij auto-intoxicatie samenhangt met de suïcidale intentie op het moment van beoordeling in het algemeen ziekenhuis. Hiervoor is dossieronderzoek gedaan bij 211 patiënten die beoordeeld werden na een auto-intoxicatie. Het onderzoek verschafte gegevens over type […]

Lees verder